۲۳

مرداد
۱۳۹۸

برترین هتل های ایران از دید TripAdvisor

Posted By : بومگرد/ 437 ۰

در ایران هتل های متعددی وجود دارد ، اما وب سایت  گردشگری مطرح خارجی TripAdvisor ، بهترین هتل های ۲۰۱۹ ایران را معرفی کرده.

هتل های برتر ایران تا تاریخ ۲ آگوست ۲۰۱۹ ، در وب سایت جهانی TripAdvisor معرفی شدند . . . 

در این لیست هتل های مشروح زیر ، به ترتیب ، رتبه نخست تا دهم را به خود اختصاص داده اند.

۱- هتل درب شازده (شیراز)

۲- هتل سرای عامری (کاشان)

۳- هتل قصر منشی (اصفهان)

۴- هتل مرشدی (کاشان)

۵- هتل بزرگ ۱ (تهران)

۶- هتل زندیه (شیراز)

۷- هتل ویانا (اصفهان)

۸- نووتل فرودگاه امام خمینی (تهران)

۹- هتل اسپیناس پالاس (تهران)

۱۰- هتل بزرگ (شیراز)

 رتبه بندی فوق براساس دسته بندی گروه Hotels در وب سایت Tripadvisor و براساس نظرات کاربران شکل گرفته و در حال حاضر ۳۰۱ واحد اقامتی از سراسر ایران تحت عنوان Hotels در این وب سایت به ثبت رسیده اند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.