برترین هتل های ایران از دید TripAdvisor

Posted By : بومگرد/ 437 ۰

در ایران هتل های متعددی وجود دارد ، اما وب سایت  گردشگری مطرح خارجی TripAdvisor ، بهترین هتل های ۲۰۱۹ ایران را معرفی کرده.

هتل های برتر ایران تا تاریخ ۲ آگوست ۲۰۱۹ ، در وب سایت جهانی TripAdvisor معرفی شدند . . . 

در این لیست هتل های مشروح زیر ، به ترتیب ، رتبه نخست تا دهم را به خود اختصاص داده اند.

۱- هتل درب شازده (شیراز)

۲- هتل سرای عامری (کاشان)

۳- هتل قصر منشی (اصفهان)

۴- هتل مرشدی (کاشان)

۵- هتل بزرگ ۱ (تهران)

۶- هتل زندیه (شیراز)

۷- هتل ویانا (اصفهان)

۸- نووتل فرودگاه امام خمینی (تهران)

۹- هتل اسپیناس پالاس (تهران)

۱۰- هتل بزرگ (شیراز)

 رتبه بندی فوق براساس دسته بندی گروه Hotels در وب سایت Tripadvisor و براساس نظرات کاربران شکل گرفته و در حال حاضر ۳۰۱ واحد اقامتی از سراسر ایران تحت عنوان Hotels در این وب سایت به ثبت رسیده اند.