اردوگاه ارتش ایران در فلسطین – ۲۵۰۰ سال پیش

Posted By : بومگرد/ 846 ۰

حدود ۲۵۰۰ سال پیش کمبوجیه دوم پادشاه ایران ارتشی را برای حمله همه جانبه به مصر به منطقه گسیل داشت

و اکنون باستان شناسان در میان کشفیات منطقه تل کیسون بقایایی را یافته اند که . . .

باستان شناسان ،با بررسی بقایای باستانی تپه ای به نام’تل کیسون’ در سرزمین تاریخی فلسطین، یک اردوگاه ارتش ۲۵۰۰ ساله کشف کرده اند که احتمال زیاد می دهند متعلق به ارتش ایران بوده است.

حدود ۲۵۰۰ سال پیش کمبوجیه دوم پادشاه ایران با ایجاد ارتشی برای حمله همه جانبه به مصر آنها را در فلسطین مستقر کرده است.

به نوشته این روزنامه، اکنون باستان شناسان معتقدند که احتمالا این اردوگاه را در شمال سرزمین فلسطین کشف کرده اند واین مکان نقطه شروع حمله این پادشاه هخامنشی به مصر بوده است.

در میان کشفیات منطقه تل کیسون بقایایی وجود دارند که قدمت آنها به دوره پارسی بر می گردد. تل کیسون تپه ای با ارتفاع ۲۸ متر در مرکز دشت ساحلی عکا واقع شده است.

اشیای سرامیکی و ظروف آشپزی یونانی و فنیقی آن زمان در تل کیسون نشان می دهد که این منطقه بخشی از اردوگاه ارتش بزرگ هخامنشی بوده است.

کمبوجیه ارتش خود را بین سالهای ۵۲۰ و ۵۳۰ قبل از میلاد برای روانه شدن به مصر در تل کیسون آماده می کرد.

کمبوجیه دوم، پادشاه هخامنشی و آغازکننده دودمان بیست و هفتم مصر و فرزند کوروش بود. از مهمترین اتفاقات مربوط به زمان وی می توان به حمله مصر و تصرف آن اشاره کرد.

کمبوجیه در سال های پس از رسیدن به قدرت، بیش از هر چیز وقت خود را صرف تهیه مقدمات لشکرکشی به مصر کرد. در سال ۵۲۵ پیش از میلاد تدارک لازم برای لشکرکشی به مصر پایان یافت و سپاه کمبوجیه طی ده روز از صحرای سینا گذشته و مصر را تصرف کرد.

منبع : ایرنا