۰۲

دی
۱۳۹۷

پرداخت نقدی عوارض خروج از کشور متوقف شد

Posted By : بومگرد/ 865 ۰

از شنبه ۲۴ آذرماه ۱۳۹۷ ، عوارض خروج از کشور به صورت نقدی و سنتی دریافت نخواهد شد.

براساس اعلام بانک ملی، با عملیاتی شدن سامانه پرداخت الکترونیک عوارض خروج از کشور در باجه های مرزی و شعب غیرمرزی این بانک از امروز عوارض خروج از کشور به صورت نقدی و سنتی دریافت نخواهد شد.

براساس این خبر، در فاز نخست طرح پرداخت الکترونیک عوارض خروج از کشور که با همکاری نیروی انتظامی و سازمان امور مالیاتی کشور اجرایی شد، پرداخت وجوه عوارض در شعب غیر مرزی و در فاز دوم این طرح، پرداخت عوارض در شعب مرزی صرفا از طریق درگاه ها و کانال های پرداخت الکترونیک پذیرفته می شود و وجوه عوارض از طریق فیش نقدی در شعب بانک ملی دریافت نخواهد شد.

درگاه ها و کانال های پرداخت الکترونیک عوارض خروج از کشور شامل درگاه پرداخت اینترنتی سازمان امور مالیاتی، دستگاه های POS، CASHLESS و کیوسک بانک ملی و همچنین اپلیکیشن موبایلی خواهد بود.

منبع خبر « دنیای اقتصاد »

    Leave your comment

    Please enter comment.
    Please enter your name.
    Please enter your email address.
    Please enter a valid email address.