اقامتگاه ساسنگ

اقامتگاه بوم گردی ساسنگ در ییلاقات جنگلیِ استان گلستان پذیرای گردشگران و طبیعت دوستان عزیز است و دارای ۵ اتاق برای اسکان می باشد.

اتاقها به رسم این منطقه ، نامهای محصولات یا مکانهای محلی روستای ساسنگ را دارند.

نام آنها عبارتند از :

             |           اتاق دورهمی         |          اتاق زیتون      |          اتاق توت         |         اتاق ابریشم    |       اتاق نیشاک      |

هزینه اقامت با صبحانه محلی:

_ رزرو گروه کمتر از ۵ نفر هر نفر شب ۱۳۰ هزار تومان

_ رزرو گروه ۵ تا ۱۰ نفر؛ هر نفر شب ۱۲۰ هزار تومان

_ رزرو گروه ۱۰ تا ۲۰ نفر؛ هر نفر شب ۱۱۰ هزار تومان

_ رزرو گروه ۲۰ تا ۳۰ نفر؛ هر نفر شب ۱۰۰ هزار تومان

_ رزرو گروه ۳۰ تا ۴۰ نفر؛ هر نفر شب ۹۰ هزار تومان

_ رزرو گروه بیش از ۴۰ نفر؛ هر نفر شب ۸۵ هزار تومان

Hotel Overview

اتاق توت
130,000تومان

هرنفر-هرشب

ابعاد:  حدودا ۸ متر

ظرفیت  ۴ نفر

امکانات :

زیر انداز محلی  –   سرویس خواب ( کف خواب )    –    پشتی   –    دکوراسیون به سبک بومی روستای ساسنگ   –   تجهیزات گرمایشی  بخاری نفتی –

سرویس بهداشتی و حمام بیرو ن از اتاق بوده و مشترک می باشد.

اتاق زیتون
120,000تومان

هرنفر-هرشب

اتاق زیتون

ابعاد : حدودا ۱۲ متر

ظرفیت  ۶ نفر

امکانات

زیر انداز محلی  –   سرویس خواب ( کف خواب )    –    پشتی   –    دکوراسیون به سبک بومی روستای ساسنگ   –   تجهیزات گرمایشی  بخاری نفتی –  

سرویس بهداشتی و حمام بیرو ن از اتاق بوده و مشترک می باشد.

اتاق ابریشم
120,000تومان

هرنفر-هرشب

ابعاد:  حدودا ۱۵ متر

ظرفیت ۶ نفر

امکانات

زیر انداز محلی  –   سرویس خواب ( کف خواب )    –    پشتی   –    دکوراسیون به سبک بومی روستای ساسنگ   –   تجهیزات گرمایشی  بخاری نفتی –  

سرویس بهداشتی و حمام بیرون از اتاق بوده و مشترک می باشد.

اتاق دیشوو
110,000تومان

هرنفر-هرشب

ظرفیت ۱۵ نفر

زیر انداز محلی  –   سرویس خواب ( کف خواب )    –    پشتی   –    دکوراسیون به سبک بومی روستای ساسنگ   –   تجهیزات گرمایشی  بخاری نفتی –  

سرویس بهداشتی و حمام بیرون از اتاق بوده و مشترک می باشد.

اتاق دورهمی
100,000تومان

هرنفر-هرشب

ابعاد  حدودا  ۶۰  متر مربع

ظرفیت :  برای گروه ها

اتاق دورهمی دارای دو سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی هر دو مجهز به دوش و وسایل حمام بوده که درون اتاق است.

تراس و چشم انداز این اتاق رو به جنگل است‌