رزرو اقامتگاه کومه

پاركينگ
طبيعت گردي
سرويس عمومي
سرويس خصوصي
پذيرش سفارش غذا
تورهاي يك روزه
كلبه اختصاصي
محيط خانوادگي

اقامتگاه بوم گردی کومه ، با کلبه های چوب – گلی خود با سادگی و بی آلایشی خاص منطقه ، اقامت ساده و بی آلاشی را برای مسافران طبیعت دوست فراهم کرده است.

این اقامتگاه در نزدیکی جنگلهای انجیلی بوده و با چشم انداز دریا و جنگل و کوه ، خاطره فراموش نشدنی ای را برای شما رقم خواهد زد

با توجه به قیمتهای متفاوت کلبه های جنگلی ، درصورت نیاز به هماهنگی ، با شماره ۰۹۳۵۲۲۱۵۵۸۵ تماس بگیرید

Hotel Overview

كومه صنوبر
160,000تومان

هرنفر/هر شب

کومه صنوبر ( واحد VIP )
ظرفیت : ۲ نفر
وسیله گرمایش:بخاری نفتی
وسیله سرمایش:پنکه
امکانات : کلبه چوبی مستقل – دارای ۱ تخت دونفره – سرویس خواب – زیرانداز برگرفته از رسوم بومی و محلی منطقه – سرویس بهداشتی مستقل شامل : ایرانی و فرنگی – حمام مستقل

هزینه اقامت برای ۱ شب :

ایام هفته ( غیرتعطیل) شامل شنبه تا سه شنبه  : یک کلبه ۲۰۰ هزارتومن 

روزهای چهارشنبه تا جمعه و ایام تعطیل رسمی :هر نفر ۱۶۰هزارتومن – شامل : اقامت+صبحانه+شام

كومه كنفرانس
55,000تومان

هرنفر/هر شب

ظرفیت : ۱۸ تا ۲۰ نفر

جهت دورهمی خانواده ها

مساحت۴۰ مترمربع

وسیله گرمایش : بخاری هیزمی

وسیله سرمایشپنکه

امکانات : اتاق چوبی گلی مستقل – استراحت بصورت کف خواب – سرویس خواب ارائه میشود – دکوراسیون و زیرانداز برگرفته از فرهنگ بومی و محلی منطقه – دارای سرویس بهداشتی ایرانی مستقل – دارای حمام مستقل

ایام هفته ( غیرتعطیل) شامل شنبه تا سه شنبه  : یک کلبه ۱۲۰ هزارتومن ( برای ۸ نفر ) ** بدون صبحانه

– هزینه نفراضافه ۵۰ هزارتومن است. 

***روزهای چهارشنبه تا جمعه و ایام تعطیل رسمی :

اگر ۶ نفر هستید ، هرنفر ۵۵ هزارتومن باصبحانه

اگر ۷ نفر هستید ، هرنفر ۵۰ هزارتومن باصبحانه

اگر ۸ نفر هستید ، هرنفر ۴۵ هزارتومن باصبحانه

كومه انجيلي
70,000تومان

هرنفر/هر شب

ظرفیت : ۱۰ نفر 

دارای ۲ اتاق با ظرفیت هرکدام۵ نفر

وسیله گرمایشبخاری هیزمی

وسیله سرمایشپنکه

امکانات : اتاق چوبی گلی – شیوه خواب بصورت کف خواب – سرویس خواب ارائه میشود – دکوراسیون و زیرانداز برگرفته از فرهنگ بومی و محلی منطقه – بهار خواب ( تراس ) مشرف به جنگل – دارای سرویس بهداشتی فرنگی مستقل

ایام هفته ( غیرتعطیل) شامل شنبه تا سه شنبه  : یک کلبه ۱۶۰ هزارتومن ( برای ۸ نفر ) ** بدون صبحانه

– هزینه نفراضافه ۵۰ هزارتومن است. 

***روزهای چهارشنبه تا جمعه و ایام تعطیل رسمی :

اگر ۶ نفر هستید ، هرنفر ۷۰ هزارتومن باصبحانه

اگر ۷ نفر هستید ، هرنفر ۷۰ هزارتومن باصبحانه

اگر ۸ نفر هستید ، هرنفر ۶۰ هزارتومن باصبحانه

كومه درختي
کومه درختی اقامتگاه کومه
کومه درختی اقامتگاه کومه
90,000تومان

هرنفر/هر شب

ظرفیت : ۴ نفر

وسیله گرمایش:بخاری هیزمی

وسیله سرمایش:پنکه

امکانات : کلبه چوبی مستقل – بصورت کف خواب – سرویس خواب ارائه میشود – دکوراسیون و زیرانداز برگرفته از فرهنگ بومی و محلی منطقه

 سرویس بهداشتی این کلبه عمومی بوده و در محوطه اقامتگاه کومه قرار دارد.

ایام هفته ( غیرتعطیل) شامل شنبه تا سه شنبه  : یک کلبه ۹۰ هزارتومن ( برای ۴ نفر ) ** بدون صبحانه

– هزینه نفراضافه ۵۰ هزارتومن است. 

***روزهای چهارشنبه تا جمعه و ایام تعطیل رسمی :

اگر ۲ نفر هستید ، هرنفر ۹۰ هزارتومن باصبحانه

اگر ۳ نفر هستید ، هرنفر ۷۰ هزارتومن باصبحانه

اگر ۴ نفر هستید ، هرنفر ۶۰ هزارتومن باصبحانه

كومه کافه
90,000تومان

هرنفر/هر شب

ظرفیت : ۴ نفر

وسیله گرمایشچراغ نفتی

وسیله سرمایشپنکه

امکانات : اتاقی چوبی-گلی مستقل – شیوه خواب بصورت کف خواب – سرویس خواب ارائه میشود – دکوراسیون و زیرانداز برگرفته از فرهنگ بومی و محلی منطقه – بهار خواب ( تراس ) مشرف به جنگل

این اتاق ساده دارای زیر انداز برگرفته از سلیقه بومی و محلی آن منطقه بوده و در زمان مراجعه مسافران ، سرویس خواب به ایشان ارائه میگردد. سرویس بهداشتی این اتاق عمومی بوده و در محوطه اقامتگاه کومه قرار دارد.

هزینه اقامت برای ۱ شب :

ایام هفته ( غیرتعطیل) شامل شنبه تا سه شنبه  : یک کلبه ۱۰۰ هزارتومن ( برای ۴ نفر ) ** بدون صبحانه

– هزینه نفراضافه ۵۰ هزارتومن است. 

***روزهای چهارشنبه تا جمعه و ایام تعطیل رسمی :

اگر ۲ نفر هستید ، هرنفر ۹۰ هزارتومن باصبحانه

اگر ۳ نفر هستید ، هرنفر ۷۰ هزارتومن باصبحانه

اگر ۴ نفر هستید ، هرنفر ۶۰ هزارتومن باصبحانه

كومه سنگي
90,000تومان

هرنفر/هر شب

ظرفیت : ۴ نفر

وسیله گرمایشبخاری نفتی

وسیله سرمایشپنکه

امکانات : کلبه چوبی مستقل – دارای ۴ تخت کمپی – سرویس خواب – زیرانداز برگرفته از رسوم بومی و محلی منطقه

هزینه اقامت برای ۱ شب :

ایام هفته ( غیرتعطیل) شامل شنبه تا سه شنبه  : یک کلبه ۹۰ هزارتومن ( برای ۴ نفر ) ** بدون صبحانه

– هزینه نفراضافه ۵۰ هزارتومن است. 

***روزهای چهارشنبه تا جمعه و ایام تعطیل رسمی :

اگر ۲ نفر هستید ، هرنفر ۹۰ هزارتومن باصبحانه

اگر ۳ نفر هستید ، هرنفر ۷۰ هزارتومن باصبحانه

اگر ۴ نفر هستید ، هرنفر ۶۰ هزارتومن باصبحانه

کومه کاج
کومه کاج
کومه کاج
160,000تومان

هر شب/هرنفر با صبحانه+شام

ظرفیت : ۴ تا ۶نفر

مساحت    مترمربع

وسیله گرمایش : بخاری هیزمی

وسیله سرمایشپنکه

امکانات : کلبه چوبی گلی مستقل – استراحت بصورت کف خواب – سرویس خواب ارائه میشود – دکوراسیون و زیرانداز برگرفته از فرهنگ بومی و محلی منطقه – دارای سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی مستقل – دارای حمام مستقل

ایام هفته ( غیرتعطیل) شامل شنبه تا سه شنبه  : یک کلبه ۳۶۰ هزارتومن 

– هزینه نفراضافه ۵۰ هزارتومن است. 

روزهای چهارشنبه تا جمعه و ایام تعطیل رسمی :

          اگر ۳ نفر هستید ، هرنفر ۱۶۰ هزارتومن شامل : اقامت+صبحانه+شام

          اگر ۴ نفر هستید ، هرنفر ۱۴۰ هزارتومن شامل : اقامت+صبحانه+شام

کومه بلوط
کومه بلوط
کومه بلوط
کومه بلوط
کومه بلوط
130,000تومان

هر شب/هرنفر با صبحانه+شام

ظرفیت : ۴ تا ۶ نفر

مساحت   مترمربع

وسیله گرمایش : بخاری هیزمی

وسیله سرمایشپنکه

امکانات : کلبه چوبی گلی مستقل – استراحت بصورت کف خواب – سرویس خواب ارائه میشود – دکوراسیون و زیرانداز برگرفته از فرهنگ بومی و محلی منطقه – دارای سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی مستقل – دارای حمام مستقل

ایام هفته ( غیرتعطیل) شامل شنبه تا سه شنبه  : یک کلبه ۳۰۰ هزارتومن 

 – هزینه نفراضافه ۵۰ هزارتومن است. 

 

روزهای چهارشنبه تا جمعه و ایام تعطیل رسمی :

          اگر ۳ نفر هستید ، هرنفر ۱۵۰ هزارتومن شامل : اقامت+صبحانه+شام

          اگر ۴ نفر هستید ، هرنفر ۱۳۰ هزارتومن شامل : اقامت+صبحانه+شام